Opiskelu                                                                

Ensimmäinen vuosi: Liiketalouden perusteet 2019-2020


Teuvo Pakkalan kadun kampus

Ensimmäisenä vuonna opiskelimme yhdessä perusopinnot, joihin kuuluu muun muassa markkinoinnin opiskelua, tietojenkäsittelyä, juridiikkaa, taloushallinon opiskelua, työyhteisötaitoja ja yrittäjyyden perusteita. Toisin sanoen kaikkia, mitä tarvitsemme päivittäin ollessamme tiimiyrittäjiä. Pyrimme silloin jo opiskelemaan opintoja yrittäjän näkökulmasta, sillä toisena vuotena pääsemme itse perustamaan oman yrityksen ja saattamaan opit käytännön tasolle.

Vuonna 2019 aloitimme opinnot luokalla, johon kuului 35 henkilöä. Vaikka opiskelijoiden määrä oli luokallamme suhteellisen iso, ehdimme oppia tuntemaan toisemme erittäin hyvin. Yhteistä meille oli kiinnostus yrittäjyydestä ja tahto päästä itsekin tiimiyrittäjäksi.

Toinen vuosi: Tiimiyrityksen perustaminen 2020-2021

Terwa-akatemian alku

Toinen vuosi lähti käyntiin jakamalla viimevuotinen 35 hengen opiskelijaryhmä kahteen osaan, josta toisesta osasta syntyi 16 hengen Osuuskunta Rähee.


Nyt jokainen jäsen Räheessä kehittää aktiivisesti omaa osaamista eteenpäin projektien, kirjojen, seminaarien, pajojen ja tupien avulla, eikä kehityksessä näy hidastumisen merkkejä. Uudet Terwa-akatemian tilat Linnanmaan kampuksella

Kuvia matkastamme